Rozvrh kurzov

Čas individuálneho kurzu sa určí dohodou. 


Ponuka na šk. rok 2022/23

Anglický jazyk - základný, stredný, vyšší kurz

Anglický jazyk pre žiakov ZŠ - základný, stredný, vyšší

Anglický jazyk - prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

Online anglický jazyk - základný, stredný, vyšší kurz

Konverzácia v anglickom jazyku

Obchodná angličtina

Nemecký jazyk - základný, stredný kurz

Španielsky jazyk - základný, stredný kurz

Ruský jazyk - základný, stredný kurz 

Slovenčina pre cudzincov - základný kurz, stredný kurz

Taliansky jazyk - základný kurz

Japonský jazyk - základný kurz

Francúzsky jazyk - základný kurz


Cenník kurzov

Štandardný kurz štátnej jazykovej školy

12-20 poslucháčov v skupine

č. účtu:  SK14 8180 0000 0070 0050 6804

Cena za 1 polrok


+zápisné raz ročne 10€

Žiaci a študenti

4 vyučovacie hodiny týždenne

100€

Žiaci a študenti

3 vyučovanie hodiny týždenne

75€

Žiaci a študenti hodín

2 vyučovanie hodiny týždenne

50€

Dospelí

4 vyučovacie hodiny týždenne 

145€

Dospelí 105 hodín

3 vyučovanie hodiny týždenne

110€

Dospelí 70 hodín

2 vyučovanie hodiny týždenne

72€

Iné kurzy

aj individuálne, malé skupiny

č. účtu: SK21 8180 0000 0070 0063 3651

cena za 40 

vyučovacích hodín

Individuálny kurz

600€

2 poslucháči

300€/osoba

3-4 poslucháči

200€/osoba

5-6 poslucháči

120€/osoba

7-8 poslucháčov

88€/osoba

© 2019 Jazyková škola Trenčín
Považská Bystrica, Púchov, Prievidza
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!