Rozvrh kurzov

Čas individuálneho kurzu sa určí dohodou. 


Ponuka na šk. rok 2021/22

Letná škola

Kurzy od septembra:

Anglický jazyk - základný, stredný, vyšší kurz

Anglický jazyk pre žiakov ZŠ - základný, stredný

Anglický jazyk - prípravný kurz na štátnu jazykovú skúšku

Online anglický jazyk - základný, stredný, vyšší kurz

Konverzácia v anglickom jazyku

Obchodná angličtina

Nemecký jazyk - základný, stredný, vyšší kurz

Španielsky jazyk - základný, stredný kurz

Ruský jazyk - základný, stredný kurz 

Slovenčina pre cudzincov - základný kurz, stredný kurz

Taliansky jazyk - základný kurz

Japonský jazyk - základný kurz

Francúzsky jazyk - základný kurz


Cenník kurzov

Štandardný kurz štátnej jazykovej školy

12-20 poslucháčov v skupine

č. účtu:  SK14 8180 0000 0070 0050 6804

cena za celý školský rok

Žiaci a študenti 140 hodín

4 vyučovacie hodiny týždenne

210€

Žiaci a študenti  105 hodín

3 vyučovanie hodiny týždenne

160€

Žiaci a študenti 70 hodín

2 vyučovanie hodiny týždenne

110€

Dospelí 140 hodín

4 vyučovacie hodiny týždenne 

280€

Dospelí 105 hodín

3 vyučovanie hodiny týždenne

214€

Dospelí 70 hodín

2 vyučovanie hodiny týždenne

146€

Iné kurzy

č. účtu: SK21 8180 0000 0070 0063 3651

cena za 70 

vyučovacích hodín

Individuálny kurz

1050€

2 poslucháči

525€/osoba

3-4 poslucháči

350€/osoba

5-6 poslucháči

210€/osoba

7-8 poslucháčov

154€/osoba