Postupové skúšky

Pri prihlásení sa do vyššieho ročníka (2.-6.) je potrebné absolvovať postupovú skúšku. Na základe jej výsledkov vás budeme vedieť zaradiť do skupiny, ktorá bude pre vás najvhodnejšia. Poslucháči jazykovej školy, ktorý prospeli v predchádzajúcom školskom roku, postupovú skúšku nerobia.

Termíny postupových skúšok pre školský rok 2021/2022:
Púchov: 29.6.2021, 15:00 - budova Gymnázia v Púchove, učebňa B233
Pov. Bystrica: 28.6.2021, 15:00 - budova Obchodnej akadémie v Pov. Bystrici, učebňa 43

Ak sa nemôžete zúčastniť v týchto časoch, môžete si s nami dohodnúť aj individuálny termín na 0911 128 816 

Na postupovú skúšku je potrebné prihlásiť sa vopred, aby sme vám mohli pripraviť test a kontaktovať vás ohľadne výsledku, prípadne nejakých zmien. Poplatok za skúšku je 3,30€. Môžete ho zaplatiť v hotovosti priamo na skúške alebo ho zaplatiť spolu so školným a zápisným. 

Prihlášku prosíme odoslať na sjspb@sjsbp.sk