O našej škole

Vyučovanie na našej škole vždy podliehalo prísnym podmienkam Vyhlášky 321/2008 Z.z., čo znamenalo, že kurzy s nižším počtom poslucháčov ako 12 sme mohli otvoriť len výnimočne. Teraz už ale vyhovieme aj poslucháčom, ktorí

  • - majú individuálne požiadavky
  • - radšej študujú s menšou skupinou

 

Spoznajte našich učiteľov

Všetci učitelia v našej škole sú kvalifikovaní pedagógovia s láskou k svojmu povolaniu. Neustále na sebe pracujeme, aby sme svoju prácu zdokonaľovali a obohacovali. 

 

Mgr. Jana Valjašková

Študovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a matematiku na UKF v Nitre. Vyučovaniu sa venuje naplno od roku 2000, okrem toho je aj prekladateľka. Je presvedčená, že jazyk je hlavne nástrojom na komunikáciu, jej cieľom je odstrániť u poslucháča strach z rozprávania a nájsť radosť zo slobody vyjadriť sa aj v cudzom jazyku.


Mgr. Katarína Kopšíková

Vyštudovala učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a učiteľstvo výchovy k občianstvu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kladie dôraz na individuálny prístup, a preto pri výučbe využíva rôznorodé druhy aktivít a metód. Efektívnosť pri učení sa cudzieho jazyka vidí najmä vo vytvorení priateľskej atmosféry a búraní bariér pri komunikácií. 


Hľadáme učiteľov cudzích jazykov na skrátené úväzky/na dohodu.

Všetci učitelia musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa Vyhlášky 1/2020 Z.z.

© 2019 Jazyková škola Trenčín
Považská Bystrica, Púchov, Prievidza
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!